Jogi Információk

JOGI INFORMÁCIÓ
Elállás joga

Abban az esetben, ha  el kívánsz állni megrendelésétől, azt a 45/2014 ( II.26. ) Korm. rendelet részletesen rögzített feltételek mellett megteheted.

A 45/2014 (II.26). kormányrendelet letölthető itt >> (pdf formátumban)

Elállási minták szavatossági és jótállási feltételek: 1. sz. melléklet2. sz. melléklet3. sz. melléklet

 

Ügyfélszolgálatunk

Ügyfélszolgálatunk az  info@rideordie.hu  e-mail címen vagy a 06 37 951 652 -es telefonszámon érhető el.

 

Észrevételek és panaszok

Észrevételeidet és panaszaidat kérjük írd meg nekünk az  info@rideordie.hu  e-mail címre.

 

Egyéb feltételek

Tájékoztatásként közöljük, hogy személyes adataidat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Külön rendelkezés hiányában a későbbiekben tájékoztatunk akcióinkról és újdonságainkról. Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

A weboldalon kötött szerződések nyelve magyar. A szerződések írásban kötött szerződésnek minősülnek, iktatjuk őket, és azok a későbbiekben visszakereshetők.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a konkrét árucikk nagyított képe mellett találod meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót. 10000 Ft rendelési összeg felett a kiszállítás díjmentes, egyéb esetben 990 Ft a díja, mely a csomagolási, kezelési, postaköltséget is tartalmazza.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért  nem vállalunk felelősséget.

 

Adatvédelmi szabályzat

Zaja Éva e.v. www.rideordie.hu üzemeltetője, (a továbbiakban adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt, a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési elvek és elvárások betartásával jár el.

Jelen tájékoztatóval célja, hogy biztosítsuk a vásárlónak valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza az adatkezelés legfontosabb szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen tájékoztatóból nem egyértelmű számodra a szabályozás, úgy a mellékelt linken található törvényt tekintsd át, vagy fordulj adatkezelési szakemberünkhöz.

Az adatok kezelője az Zaja Éva e.v. (székhely: 3200 Gyöngyös, Aranysas u. 50., e-mail: info@rideordie.hu)

 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAH-83047/2015

Adatkezelési munkatárs: Hettich Nikoletta, e-mail címe:  info@rideordie.hu

 

 1. Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok és az érintettek köre

Az adatkezelő az internet technikai jellemzői miatti a honlap megtekintése során (a technikai működés miatt) automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Egyes esetekben a rendszer olyan személyes adatok megadását kérheti, mint a felhasználó neve, címe, születési dátuma, neme, e-mail címe stb. Ezekre többek között pályázati/promóciós jelentkezések, e-mailben vagy más csatornán folytatott kommunikáció vagy regisztrációt/előfizetést igénylő szolgáltatások esetén van szükség. Ha szeretnél felkerülni a levelezőlistánkra, ehhez a beleegyezésedet kérjük. Előfordulhat az is, hogy harmadik féllel kapcsolatos adatokat gyűjtünk, például abban az esetben, ha a honlap lehetővé teszi elektronikus képeslapok küldését, mivel ilyenkor szükségünk van a címzett nevére és e-mail címére.

Az ilyen adatokat kizárólag a megadott célra használjuk fel (ebben az esetben az elektronikus képeslap elküldésére), és az adatkezelő a továbbiakban semmilyen formában nem lép kapcsolatba a harmadik féllel, kivéve abban az esetben, ha a kérdéses harmadik fél maga veszi fel velünk a kapcsolatot.

A honlapra való látogatásaiddal kapcsolatos adatok gyűjtését úgynevezett cookie-k használatával végezzük. A cookie-k használatának módjáról a következőkben olvashatsz.

Amikor megnyitod webhelyünket, rögzítjük az úgynevezett “kattintási adatfolyamot” (kiszolgáló címe, tartomány neve stb.). Ezek az adatok az általad (például regisztrálás útján) megadott információkkal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük felhasználóink preferenciáit, és testre szabott tartalmat vagy felületet biztosítsunk számukra.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az adatkezelő jogosult kezelni a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az ott meghatározott alapelvek és rendelkezések betartásával.

 

 1. Az adatkezelés célja és felhasználási köre

Vásárlóinkkal kapcsolatos adatokat a hatályban lévő adatvédelmi törvényeknek és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően rögzítjük, használjuk fel és védjük. Személyes adataidat elsődlegesen termékek és szolgáltatások biztosítására használjuk fel, például a következő módokon:

Termékekkel, ajánlatokkal és hírekkel kapcsolatos információk/anyagok küldése e-mailben vagy SMS-ben. Ezek az információk az adatkezelő és/vagy gondosan megválogatott kereskedelmi partnerei termékeivel, akcióival vagy közleményeivel lehetnek kapcsolatosak. Ilyen üzeneteket csak akkor küldünk, ha beleegyeztél abba, hogy hajlandó vagy az adatkezelőtől származó e-maileket és/vagy SMS-eket fogadni. Ha a továbbiakban nem kívánsz e-maileket és/vagy SMS-eket kapni, vagy ha módosítani szeretnéd személyes adataidat, illetve törölni szeretnéd azokat az adatbázisunkból, keresd telefonon, a 06 37 951 652 (Hétfő – Péntek: 10:30-16:30) telefonszámon, vagy e-mailben az  info@rideordie.hu  címen ügyfélszolgálatunkat.

A honlap látogatási statisztikáinak elemzése és látogatóink érdeklődési körének jobb megismerése mind általános, mind személyes szinten, hogy jobban megértsük ügyfeleink igényeit, és ezáltal jobb termékeket és szolgáltatásokat kínálhassunk, továbbá a vásárló érdeklődésének leginkább megfelelő tartalmakat, funkciókat és promóciókat biztosíthassunk.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A naplózott és a személyes adatokat az adatkezelő határozatlan időre folyamatosan tárolja, legfeljebb az adatkezelő társaság megszűnéséig – de azokat az alábbiakban részletezett módon kérésre bármikor – törli. Az adatkezelő társaság jogutód nélküli megszűnésével egyidejűleg az adatok törlésre kerülnek.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők, személye, hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem továbbít. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 1. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve telefonszámán.

Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

–      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

–      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

–      törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő a fenti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22.§.-a tartalmazza.

 

 1. Adatok felfedése külső felek számára

Az adatkezelő külső felek számára semmilyen formában nem értékesít vagy adja tovább a felhasználó személyes adatát anélkül, hogy a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően ehhez előbb beleegyezést ne kérne. Az adatkezelő minden munkatársa és megbízottja elkötelezettséget vállalt a személyes adatok védelme mellett, és az adatkezelőhöz hasonló adatvédelmi szabályzatok alapján járnak el. Az adatok átadhatók olyan webtárszolgáltató partnerek és egyéb felek számára, akik az adatkezelő segítségére vannak a webhely tervezésében és működtetésében, a szolgáltatások teljesítésében (például a nyeremények és áruk kiszállítása) vagy az adatok elemzésében. Ezek a felek az Ön személyes adatait kizárólag a rájuk bízott feladat elvégzéséhez használják fel, és kötelezettséget vállalnak az adatok védelmére. Az adatkezelő a személyes adatokat ezenkívül a törvény által megkövetelt esetekben is kiadja

 

 1. Külső felekre mutató hivatkozások és a cookie-k használata

Az felhasználó kényelme, valamint a honlap használhatóságának javítása érdekében az adatkezelő esetenként külső felek által biztosított tartalmakra mutató hivatkozásokat tesz elérhetővé, melyekre ez az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik. Az ilyen hivatkozások használatakor a felhasználó elhagyja az adatkezelő szolgáltatási tartományát. A webhelyen olyan partnerek hivatkozásai is szerepelhetnek, melyek az adatkezelő logóit közös márkanév-használati megállapodás keretében használják. Azok a webhelyek, melyekre a felhasználó a hivatkozások segítségével eljuthat, saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és bár az adatkezelő célja a honlap integritásának megőrzése, nem felelős és nem vonható felelősségre ilyen oldalak tartalma és tevékenységei tekintetében. Ezért a felhasználó az ilyen webhelyeket kizárólag saját felelősségére látogatja meg. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a külső webhelyek saját cookie-kat küldhetnek, adatokat gyűjthetnek, illetve személyes információkat kérhetnek.

A cookie olyan kisméretű adatállomány, melyet a meglátogatott honlap a felhasználó számítógépén helyez el azonosítási célból. A cookie-k segítségével nyomon követhető a honlapon végzett tevékenységeit, megismerhető a felhasználó érdeklődési köre és javítható a felhasználói élményt. A cookie-k ezenkívül felhasználónevek és jelszavak tárolására is alkalmasak.

Ha a felhasználó nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben letilthatja őket. A rendszert beállíthatja úgy is, hogy figyelmeztetést jelenítsen meg a cookie-k használatára tett kísérletek során. Mindkét esetben a böngészőprogram (például az Internet Explorer) beállításait kell módosítania. A cookie-k kezeléséhez kiegészítő szoftvereket is használhat. Fontos tudnia azonban, hogy amennyiben letiltja a cookie-k használatát, azzal korlátozza a meglátogatott webhelyek funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatásaik ily módon nem lesznek elérhetők.

 

 1. Leiratkozás, és személyes adatok törlése vagy módosítása

Regisztrációdat bármikor törölheted, és bármikor leiratkozhatsz az adatkezelőtől kapott e-mailekről vagy SMS-ekről. Ezenfelül bármikor dönthetsz úgy, hogy személyes adataidat törlöd az adatbázisunkból.

Ha le szeretnél mondani egy szolgáltatást, illetve törölni kívánod személyes adataidat, keresd ügyfélszolgálatunkat telefonon a 06 37  951 652 telefonszámon, vagy e-mailben a info@rideordie.hu  e-mail címen. Amennyiben módosítani kívánod személyes adataidat, látogass el a regisztrációs oldalra. Arra kérünk, hogy amennyiben személyes adataiban változás következik be, regisztrációdat ennek megfelelően módosítsd.

 

 1. A szabályzat változásai

Időről időre szükség lehet a szabályzat módosítására, hogy az adatkezelő megfeleljen az új előírásoknak, és lépést tartson az internet technológiai fejlődésével. A fentiek miatt az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az ilyen változtatásokat saját belátása szerint elvégezze, és egyben arra kérjen, hogy rendszeresen ellenőrizd a szabályzat tartalmát, hogy mindig tisztában legyél a honlap használatának aktuális feltételeivel.

 

 1. Beleegyezés az adatok kezelésére, tiltakozás ez ellen

Az adatkezelő Ride Or Die Store honlapjainak használatával a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi szabályzat, valamint a Felhasználási feltételek tartalmát. Ha nem értesz egyet Adatvédelmi szabályzatunk vagy Felhasználási feltételeink tartalmával, kérjük, ne add meg személyes adataidat, és hagyd el a honlapot.

 

 1. Korlátozások

Az Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik az internetre jellemző és így az adatkezelő által nem befolyásolható eseményekre, és semmilyen formában nem alkalmazható a hatályos törvények vagy kormányzati rendelkezések ellenében. Ez az online adatvédelmi szabályzat kizárólag a honlapunkon keresztül online összegyűjtött adatokra vonatkozik, az interneten kívül gyűjtött (offline) adatokra nem.

 

 

 

 

A rideordie.hu webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: László Tamás E.V.
Telefonszám: +36203496665
E-mail:  hello@webgroup24.eu
Web:  webgroup24.eu

Székhely és postacím: 2481, Velence, Vásártér utca 20

Adószám: 67054714127
Nyivántartási szám: 42944298

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött,

Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1….) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton

küldött levél útján) az alábbi címre: (2…). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt

elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta

előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának

kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,

amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során

alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési

mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód

alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)

(5 ….)

(6 ….)

 

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától

számított 14 nap elteltével jár le”;

 1. b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik

személy a terméket átveszi.”;

 1. c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék

átveszi.”;

 1. d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e)

termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés

esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első

terméket.”

 

(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefaxszámát

és elektronikus levelezési címét.

 

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán

töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget:

„Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti

az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát

egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás

megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul

visszaigazoljuk Önnek.”

 

(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy

a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget:

„A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön

nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

 

(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 1. a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított

személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül

visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte

előtt elküldi a terméket.”;és

 1. b) illessze be a megfelelőt:
 2. ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
 3. bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
 4. bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési

költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható

fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget]

fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen

nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy

 1. bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés

megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai

küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk

vissza.”;és

 1. c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben

bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és

működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt

következett be.”

 

(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be:

„Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése,

felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének

időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.

Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely

meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét

 

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására

irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

1Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és

elektronikus levelezési címének megjelölése.

2Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése.

3A megfelelő jelölendő.

 

 

 

 

 

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a (1… )hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,

úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás

költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben –

a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban

Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét,

hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági

jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő (2….), de legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének

a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve

a szolgáltatást a (3…) .vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után

azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott

jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági

igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont

beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/ (4…) (5…) alapján a (6 …) jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? (7…)

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban

meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

 

1 a vállalkozás nevének beillesztése

2 két évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő

3 a vállalkozás nevének beillesztése

4 a megfelelő jogszabályhely megjelölése szükséges

5 jelölje meg a megfelelőt

6 a vállalkozás nevének beillesztése

7 a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő beillesztése